Video Rassegna corale a Malegno maggio 2011

KUMBAYA elabarazione di Flaminio Gervasi

ROSA CAMUNA di Pier Carlo Gatti

BENTU di Bepi De Marzi

CANTARE di Bepi De Marzi

MARIA LASSU’ di Bepi De Marzi